Informatieplicht energiebesparing verplicht vanaf 1 juli 2019

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren, de informatieplicht. Deze informatieplicht geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Burodo kunt u bijstaan en adviseren bij het indienen van de informatieplicht, vraag naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie klik hier.  

Wij ondersteunen u graag om te voldoen aan uw informatieplicht.

 

 Mail info@burodo.nl voor meer informatie. 


.