De QuickScan van Burodo geeft in één oogopslag weer waar de knelpunten zitten in uw energiehuishouding en welke maatregelen interessant zijn voor u om snel energie te besparen en kosten te verlagen.

Met deze methodiek onderzoeken wij het energieverbruik van de volgende vijf onderwerpen;

  1. Verwarming
  2. Koeling
  3. Ventilatie
  4. Verlichting
  5. Mobiliteit

Met de QuickScan inventariseren wij uw huidige situatie ten aanzien van energieverbruik. Wij adviseren u op het gebied van efficiënte energiebesparende maatregelen. In een stappenplan worden verschillende maatregelen voorgesteld, de zogenaamde Quick-wins. In de Quick-wins worden de te verwachte investeringskosten vermeld inclusief de terugverdientijd. 

Het voordeel van de Quickscan is een kort en helder overzicht te realiseren met concrete adviezen om structureel energie te verminderen en kosten en CO2 uitstoot te besparen.

De uitkomst van deze Quickscan kan als basis dienen voor uw wettelijke meldingsplicht aan de Omgevingsdienst.

 

 Mail info@burodo.nl voor meer informatie.